Αποθήκευση και Τελωνειακές Υπηρεσίες  

Σε συνεργασία με στενούς συνεργάτες, η εταιρεία «Α/φοί Τσαγγάρη» μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών αποθήκευσης σε καλά εξοπλισμένες αποθήκες υψηλών προδιαγραφών.  Αυτό  επιτρέπει να αναβληθεί προσωρινά η καταβολή των τοπικών φόρων, που κανονικά απαιτείται κατά την άφιξη των εμπορευμάτων, ή για την αποθήκευση εμπορευμάτων που εκκρεμεί επανεξαγωγή.