Εσωτερικές Χερσαίες Μεταφορές  

Εκτελούνται καθημερινά σε όλη την Κύπρο, και διαθέτουμε:

  • Ιδιόκτητο στόλο οχημάτων: μικρά-μεσαία-μεγάλα φορτηγά / ανελκυστήρες
  • Όλα τα είδη φορτίων: εμπορευματοκιβώτια, παλέτες και χύμα φορτίου, υπερμεγεθών φορτίων
  • Απόδειξη Παράδοσης (POD)

Η παράδοση στον πελάτη αποτελεί ζωτικό μέρος της όλης διαδικασίας μεταφοράς / εφοδιαστικής. Η εταιρεία μας εξασφαλίζει γρήγορη και επαγγελματική διαχείριση του φορτίου σας.