Εκτελωνισμοί  

Το πεπειραμένο προσωπικό μας είναι σε θέση να καλύπτει κάθε σας ανάγκη για μεταφορά από λιμάνι ή αεροδρόμιο. Έχουμε εκτεταμένη γνώση των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής και αναλάβουμε τις ευθύνες μας πολύ σοβαρά. Η εμπιστευτικότητα των πελατών και η προστασία των δεδομένων είναι 100% εξασφαλισμένη. Τα εμπορεύματα συνήθως εκκαθαρίζονται εντός 24 ωρών μετά την άφιξη τους στην Κύπρο.

Διαθέτουμε:

  • επαγγελματική άδεια εκτελωνισμών από το 1988
  • Εξειδικευμένες ομάδες εκτελωνισμών που λειτουργούν καθημερινά στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας καθώς και στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
  • Πείρα και γνώση για εκκαθάριση όλων των τύπων φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων αντικειμένων όπως τρόφιμα, κλπ.
  • Προετοιμασία και υποβολή ΙΝTRASTAT