Ασφάλιση Φορτίου  

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς διαδικασίας για τη μεταφορά, πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά, ως εκ τούτου, προτείνουμε στον πελάτη μας τη δυνατότητα της ασφάλισης. Μπορούμε να παρέχουμε θαλάσσια ασφάλεια από και προς την Κύπρο σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες.