Αεροπορικές Μεταφορές  

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές είναι σχετικές με την κρισιμότητα του χρόνου μεταφοράς του φορτίου με υψηλές απαιτήσεις εκ μέρους του πελάτη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία, και ακριβώς είναι αυτό που προσφέρουμε.

H εταιρέια « Α/φοι Τσαγγάρη» είναι μια ανταγωνιστική εταιρεία στον κλάδο των εμπορευματικών αερομεταφορών. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, γρήγορες, αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές διεθνείς μεταφορές φορτίων.

Αξιοποιώντας τις εξαιρετικές επιχειρηματικές σχέσεις μας με τους εταίρους στο εξωτερικό, αναλαμβάνουμε υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς:

  • Oμαδοποιημένα φορτία
  • Παράδοση εξιδικευμένων φορτίων
  • Εκτελωνισμού
  • Ίδια / επόμενη ημέρα συλλογές
  • Όλα τα έγγραφα
  • Ασφάλιση